Length
L
171 cm
Shoes
S
38
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Blue-green

emma b

Length
L
171 cm
Shoes
S
38
Hair
H
Dark blond
Eyes
E
Blue-green